Sri Chinmoy Centrum združuje ľudí, ktorí vniesli meditáciu do svojho každodenného života. Sme ľudia, ktorí žijú svoje každodenné životy. Chodíme do práce, máme svoje záľuby, prežívame radosti aj starosti. Snažíme sa žiť tak, aby sme každý deň boli lepšími ľuďmi. Riadime sa jednoduchou filozofiou. Ak chceme zlepšiť svet, musíme najprv zlepšiť samých seba. Iba vtedy, keď bude mať každý človek určitú mieru radosti, vnútorného mieru a svetla, budeme mať svet, kde prevláda vonkajšia harmónia a jednota. Naše aktivity podporujú víziu sveta, kde je šťastie prístupné pre každého jednotlivca.

Našim učiteľom a duchovným vodcom je Sri Chinmoy. Hoci už nie je fyzicky prítomný na tomto svete, zanechal nám veľa informácií, rád, odporúčaní a pravidiel, ako máme žiť a kráčať po duchovnej ceste. Tieto informácie sa snažíme šíriť ďalej, aby aj iní hľadajúci mali možnosť pridať sa k nám a spoločne s nami kráčať k cieľu.

Študenti Sri Chinmoya, inšpirovaní jeho učením a spôsobom života, založili po celom svete mnoho centier Sri Chinmoya.

Centrum Sri Chinmoya predstavuje vo svete popredné centrum, vyučujúce meditáciu. Na žiadosť Sri Chinmoya sú prednášky a kurzy bezplatné, pretože je presvedčený, že duchovnosť je našim rodným právom, s ktorým nemožno obchodovať.

Centrum tiež sponzoruje verejné výstavy duchovného umenia, koncerty a čítanie poézie a podporuje aktivity Sri Chinmoy Marathon Teamu a Mierového behu.

Ak máte inšpiráciu naučiť sa meditovať, kontaktujte nás prosím.

Prečo je šťastie také dôležité? Pretože keď sme šťastní, skutočne šťastní, dosiahneme vnútorný mier, staneme sa lepšími ľuďmi a zmeníme nielen seba, ale aj svet. Keď sme šťastní, skutočne šťastní, šírime toto šťastie do okolia, medzi druhých ľudí. Šťastie je stav mysle, pri ktorom máme pozitívny pohľad na život. Keď sme šťastní, prekypuje v nás mier so sebou samým a so svetom. Keď sme šťastní, nepoznáme čo je to depresia, strach, úzkosť, nuda. Šťastie je prítomnosť radosti.

Existuje však aj falošné šťastie. Falošné šťastie získavame z mentálnej halucinácie, z radosti a uspokojenia nášho ega. Takéto falošné šťastie je sprevádzané podvedomým pocitom nepokoja, stiesnenosti. Takéto falošné šťastie sa vždy ukáže ako dočasné.

Skutočné šťastie dosiahneme vtedy, ak ho budeme zdieľať s ostatnými. Skutočné šťastie je niečo, čo nastane vďaka vnútornému pokoju z vedomia, že robíme správnu vec. Falošné šťastie získavame na úkor druhých. Skutočné šťastie získavame tým, že robíme druhých šťastnými.

Náš učiteľ Sri Chinmoy nám ukázal svojim príkladom, že existuje nekonečne veľa spôsobov – cez umenie, poéziu, hudbu, atletiku, mier a humanitárnu prácu – vzájomne si pomáhať a dosiahnuť tento cieľ. A tak v rovnakom duchu Sri Chinmoy centrum ponúka pestrú paletu duchovných, kultúrnych, hudobných, športových a humanitárnych akcií a aktivít nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku.

„Môžete zmeniť život. Na túto zmenu nemusíte čakať roky, a dokonca ani mesiace. Začnite v okamžiku, kedy sa ponoríte do mora duchovnosti. Skúste žiť životom duchovnej disciplíny jeden deň, jeden jediný deň. Určite sa vám to podarí.“

-Sri Chinmoy

Aktivity Sri Chinmoy Centra

Bezplatné kurzy meditácie

ktoré vás oboznámia so základmi meditácie, s meditačnými praktikami a cvičeniami tak, aby ste po ukončení kurzu boli schopní sami doma praktikovať meditáciu.

Športové aktivity

ktoré usporadúvajú členovia Sri Chinmoy Centier po celom svete, aby tak umožnili nielen sebe, ale aj ostatným ľuďom a športovým fanúšikom objaviť radosť zo sebaprekonávania.

Koncerty meditačnej hudby

ktoré organizujeme, pretože hudba je neodmysliteľnou súčasťou života v centre Sri Chinmoya. Koncerty sú venované oduševnelej meditačnej hudbe a širokej verejnosti, ktorá má voľný vstup.

Close Menu