Meditácia

Meditácia je po tisícročia známy spôsob ako spoznať svoju vlastnú podstatu…

 

floatleft 

… a porozumieť sebe samému i svetu okolo nás. Utíšením svojej nepokojnej mysle a sústredením svojej pozornosti do vlastného vnútra objavujeme harmóniu, radosť a pokoj, ktoré sa môžu stať nerozlučnou súčasťou nášho každodenného života.

Sri Chinmoy považuje meditáciu a duchovné hľadanie za prirodzenú súčasť naplneného a šťastného života moderného človeka. Meditácia nie je útekom od každodenných povinností. Naopak, prehlbuje dôveru v naše schopnosti, obohacuje náš pohľad na svet a dáva nám vnútornú silu prijať ho v jeho mnohotvárnosti aj s jeho nedokonalosťami.