Inšpirácia

Cesta do najvyššieho Neba

Bola raz jedna skupina duchovných hľadajúcich, ktorí sa spolu stretávali, aby sa modlili a meditovali. Všetci boli dosť pokročilí na ceste k realizácii Boha. Všetci mali jediný cieľ, a ním bolo po opustení tela vstúpiť do najvyššieho Neba. A tak sa modlili a modlili k Bohu, aby im dovolil prebývať v najvyššom Nebi.  Jedného dňa, hľadajúci, ktorý bol najviac pokročilý, povedal ostatným: „Teraz  vstúpim do hlbokej meditácie a objavím spôsob, ako sa dá dostať do najvyššieho Neba. Možno získam vnútorné posolstvo, ktoré nám pomôže urobiť rýchlejší pokrok. “   A tak tento hľadajúci vstúpil hlboko dovnútra, aby sa pokúsil odhaliť najkratšiu cestu k svojmu cieľu. Zrazu pred sebou uvidel nádhernú bohyňu. Poklonil sa jej a povedal: ,,Hľadám spôsob, ako dosiahnuť najvyššie Nebo. Moji priatelia a ja sme sa modlili a meditovali veľmi veľa rokov. Keď umrieme, chceli by sme vstúpiť do najvyššieho Neba. Existuje nejaká zvláštna cesta, ktorá je veľmi rýchla?”     Bohyňa dala hľadajúcemu mantru a povedala mu , aby ju veľakrát opakoval. A  dodala: ,,Teraz choď a nauč túto mantru svojich priateľov. Nech sa ju naučia od teba a opakujú ju každý deň. Nechcem, aby si iba ty sám išiel do najvyššieho Neba.” Keď hľadajúci dokončil svoju meditáciu, naučil svojich priateľov mantru a spolu ju opakovali nespočetne krát. Všetci boli mantrou nanajvýš potešení  a  prosili pokročilého hľadajúceho, aby im povedal, ako k tej mantre prišiel. Ale hľadajúci zostal ticho, a tak všetci usúdili, že ju získal zvnútra a teraz si nechcel robiť zásluhy. Povedali mu: ,, Si taký skromný a milý. Cítime, že tvoja vlastná duša ti dala toto posolstvo, pretože si oveľa pokročilejší, než sme my. To je dôvod, prečo nám to nechceš povedať. Tvoja pokora ti v tom bráni.”  Ale hľadajúci zostal naďalej ticho. Prešlo veľa rokov. Jedného večera, keď tí hľadajúci spolu meditovali, znovu sa im zjavila tá istá bohyňa. Teraz však ju mohol vidieť každý. Povedala: ,,Všetci ste sa modlili a meditovali tu na zemi mnoho dlhých  rokov. Teraz prišiel čas, aby ste opustili svoju fyzickú existenciu a išli do Neba. Prišla som, aby som vám ukázala cestu.” Bohyňa išla postupne ku každému hľadajúcemu a ukázala mu cestu do Neba. Nakoniec prišla k pokročilému hľadajúcemu. Ale namiesto toho, aby mu ukázala Nebeskú bránu, povedala:,, Si taký nevďačný! Nedovolím ti ísť so svojimi priateľmi. Prečo si im nepovedal, že to som to bola ja, kto ti dal tú posvätnú mantru ? Nechal si ich uveriť, že si ju získal hlboko zo svojho vnútra. Tvoja seba dôležitosť ťa zaslepila!” Zrazu bohyňa zmizla. Pokročilý hľadajúci zistil, že nemôže ísť do najvyššieho Neba, i keď všetci jeho priatelia tam išli. Beda, bol prinútený začať odznova opakovať mantru, ktorú ho bohyňa naučila pred mnohými, mnohými rokmi.